Devino membru

Eşti, deja, membru? Click aici pentru a te autentifica.

                                DECLARAȚIE DE ASUMARE A RISCULUI ȘI RĂSPUNDERII 

        Declar pe proprie răspundere următoarele : 

 1.  În calitate de membru al site-ului www.test2fit.ro  am luat la cunoștință faptul că exercițiile fizice, anume flotările, genuflexiunile și urcarea în alergare a scărilor, respectiv a treptelor, precum şi urmarea oricărui alt program de antrenament indicat pe site-ul www.test2fit.ro , implică efort fizic, stări de discomfort fizic și psihic și riscuri de accidentări datorate efectuării exerciţiilor recomandate.   

 1.  Stările fizice survenite în timpul sau în urma efectuării de către mine a programelor de antrenament sau a participării mele la concursurile organizate de către S.C. Muscle-Online S.R.L. prin intermediul site-ului www.test2fit.ro , pot avea urmări precum: hipoglicemie, hipoxie, apoplexie (leșin), febră musculară intensă, dureri musculare sau inflamații ligamentare, sau, în cazul unor afecțiuni cardiace ascunse, chiar infarct miocardic sau decesul.  

 1.  Sunt pe deplin conștient că în cazul participării mele la concursurile de urcare în alergare a scărilor/treptelor, pot suferi lovituri cauzate prin cădere și lovire, cu urmări cum ar fi hematoame, fracturi ale oaselor și/sau dinților, fracturi craniocerebrale, rupturi ligamentare, rupturi musculare, infarct miocardic sau chiar posibilitatea decesului.                                                            

 1.  Îmi asum, conștient/ă și de bună voie, toate aceste riscuri, cunoscute sau nu, și îmi asum în mod expres întreaga responsabilitate pentru participarea mea la programele de antrenament fizic organizate pe site sau/și a participării mele la concursurile organizate de S.C. Muscle-Online S.R.L. prin intermediul site-ului www.test2fit.ro  

 1.  Înțeleg fapul că practicarea acestor exerciții solicită psihic și fizic intens și declar pe proprie răspundere că am o condiție fizică și psihică bună și că știu că nu sufăr de afecțiuni care m-ar împiedica să practic acest tip de efort recomandat prin programele de antrenament și concursuri organizate de Test2Fit.   

 1.  Îmi dau acordul pentru folosirea pozelor, înregistrărilor video, numelor, comentariilor, rezultatelor concursurilor, şi a altor materiale rezultate în urma utilizării a site-ului www.test2fit.ro şi serviciilor oferite de acesta, în scopuri promoționale și/sau publicitare.  

 1.  Am luat la cunoștință, am înțeles și sunt de acord să respect Regulamentul Test2Fit. 

 1.  Declar pe proprie răspundere că nu mă voi afla sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, sau a medicamentelor în momentul participării mele la concursurile organizate de S.C. Muscle-Online S.R.L. prin intermediul programului Test2Fit.  

 1.  Prin plata taxei de membru pe site-ul www.test2fit.ro  accept să practic aceste tipuri de exercițiu fizic și accept în mod expres să-mi asum toate riscurile ce pot apărea.  

 1.  Sunt de acord ca in cazul în care aduc, în mod intenţionat, stricăciuni echipamentului pus la dispoziție în timpul concursurilor voi plăti despăgubiri. 

 1.  Prin plata taxei de membru confirm că sunt de acord că dacă eu sau cel pentru care răspund este afectat în vreun fel conform descrierii de la alineatele 1,2,3,și 4 cuprinse în această declarație pe proprie răspundere, să exonerez și să scutesc S.C. Muscle-Online S.R.L. și întregul personal angajat, colaboratorii societatii, proprietarii terenului/ spațiului de desfășurare al concursurilor și mandatarii acestora, administratorii, sponsorii, de orice pretenție de despăgubire, reclamație, proces de urmărire pe cale judecătorească, plângere, cheltuială (incluzând cheltuielile de judecată), punându-i la adăpost de răspundere pentru orice problemă aparută în timpul sau după participarea mea la concursuri sau în timpul sau după efectuarea programelor de efort fizic. Pe aceasta cale eliberez S.C. Muscle-Online S.R.L. de orice revendicare și obligație de orice fel și înțeleg că această eliberare va fi respectată și de rudele, moștenitorii sau reprezentanții subsemnatului.  

                    Pentru persoanele aflate între vârstele de 14 și 18 ani 

 1.  Declar către S.C. Muscle-Online S.R.L. că mă aflu cu vârsta cuprinsă între 14 și  18 ani și am discutat deja termenii și condițiile prezentului contract cu părinții/tutorii mei care, de asemenea, au citit și acceptat consimțit condiţiile contractului, precum şi înscrierea mea ca membru Test2Fit.  

 1.  Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de conținutul acestui înscris. Am citit fiecare punct al actului, l-am înțeles, mi l-am însușit și, prin achitarea taxei de membru, semnez de bună voie și fără vreo constrângere din partea unui terţ. Acest document se aplică pentru orice activitate de concurs sau antrenament organizat în oricare locație de catre S.C. Muscle-Online S.R.L., la care particip în prezent sau la care voi participa în viitor. 

 

                        PENTRU ÎNSCRIEREA MINORILOR CA MEMBRI  

 

 1.  Prin achitarea taxei de membru pentru minorul/minorii aflaţi în întreţinerea mea, certific că eu în calitate de părinte/tutore cu responsabilități legale pentru acest participant, îmi dau consimțământul și sunt de acord ca acesta/aceștia să efectueze programele de exerciții recomandate pe site-ul www.test2fit.ro precum și a participării lui/lor la concursurile organizate.  

 1.  Declar că copilul minorul/minorii aflaţi în întreţinerea mea sunt pe deplin sănătoși și nu suferă de boli, afecțiuni fizice sau psihice și sunt apți pentru efortul fizic.  

 1.  Prin aceasta declar în mod expres că sunt de acord cu eliberarea S.C. Muscle-Online S.R.L. și a întregului personal angajat, a colaboratorilor societăţii, a proprietarilor terenului/spațiului de desfășurare al concursurilor și a mandatarilor acestora, a administratorilor şi a sponsorilor de orice obligații, de orice pretenție de despăgubire, reclamație, proces de urmărire pe cale judecătorească, plângere, cheltuială (incluzând cheltuielile de judecată), punându-i la adăpost de răspundere pentru orice problemă aparută în timpul sau după participarea copilului/copiilor mei la concursuri sau în timpul sau după efectuarea programelor de efort fizic. Eliberez S.C. Muscle-Online SRL de orice revendicare și obligație de orice fel și înțeleg că această eliberare va fi respectată și de rudele, moștenitorii sau reprezentanții subsemnatului.  

 1.  Îmi dau acordul pentru folosirea pozelor, înregistrărilor video, numelor, comentariilor, rezultatelor concursurilor, etc. în scopuri promoționale și/sau publicitare. 

 1.   Sunt conștient de prevederile de mai sus și îmi dau acceptul pentru participarea minorului/minorilor aflaţi în întreţinerea mea, la efectuarea exercițiilor fizice recomandate pe site-ul www.test2fit.ro  precum și pentru participarea lui/lor la concursurile organizate în orice locație, răspunderea pentru eventualele incidente în care este implicat minorul/minorii aparținători revenindu-mi în exclusivitate.  

 

Termeni și condiții

Toate drepturile de autor privind conținutul site-ului www.test2fit.ro aparțin S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L.

Înainte de a utiliza acest site, vă rugăm să citiți cu atenţie enunțurile de mai jos, aplicabile acestui site și tuturor materialelor pe care le conține.

Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea acestor termeni și condiții, a declarației pe proprie răspundere și a regulamentului Test2Fit în totalitate.

Accesul la prezentul site precum și utilizarea acestuia sunt permise numai în concordanţă cu termenii și condiţiile de mai jos şi cu legea statului român.

Prin utilizarea serviciilor oferite pe acest site vă dați acceptul în ceea ce privește termenii și condițiile ce urmează.

Decizia de a modifica, întrerupe sau suspenda, fară a anunța în prealabil, site-ul aparțin în totalitate S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L.

Decizia de a limita accesul pe site, la numite parți ale acestuia sau de a limita accesul la numite facilități, precum și limitarea accesului anumitor utilizatori aparține doar S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. fară a face notificări în prealabil.

Decizia de a schimba conținutul site-ului în orice moment, de a modifica structura, de a sista furnizarea informațiilor, aparține S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L., fără un acord prealabil și fără vreo notificare către utilizatorii serviciului, societatea nefiind răspunzătoare pentru niciun prejudiciu adus persoanelor care utilizează acest site.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord ca S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L., prin exercitarea libertăţii proprii de decizie şi fără notificare sau răspundere faţă de dumneavoastră sau de orice terţ, să poată elimina imediat contul dumneavoastră de utilizator, respectiv a şterge sau îndepărta din site orice conţinut asociat cu contul dumneavoastră de utilizator. Printre motivele unei asemenea eliminări se numără, fără, însă, a se limita, încălcarea prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului sau/și a regulamentului Test2Fit, precum şi comportamentul abuziv faţă de alţi utilizatori. Modificările devin efective în momentul publicării lor pe site și vor fi anunțate prin texte informative vizibile pe site-ul www.test2fit.ro

Site-ul pe care l-ați accesat este un site internet care furnizează informații și servicii ce fac obiectul acestor termeni și condiții.Conținutul

Toate materialele prezentate pe site denumite generic conţinut, concepte de antrenament și programe de antrenament și de calculație a efortului, clasamente, programe alimentare, materiale video, muzică, poze, texte, informații, articole scrise, etc, sunt protejate de către dispozițiile Legii nr.8/1996 cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor și drepturile conexe – sancțiuni atât administrative cât și penale, a Legii nr.84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și a Legii nr.129/1992 republicată – privind desenele și modelele industriale.

Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul www.test2fit.ro cât și conținutul acestuia, sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile pe teritoriul României.

Utilizatorilor site-ului le este interzisă copierea, stocarea, modificarea ori transferul sub altă denumire, în parte ori în întreg, site-ul și/sau conținutul acestuia fără acordul S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L..

Exploatarea este liberă, sub condiția utilizării în scopuri non-comerciale și respectării termenilor și condițiilor și a regulamentului Test2Fit impuse de catre S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L.

Este în mod expres interzisă republicarea prin orice mijloace a materialelor publicate pe site, fără acordul S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L..

S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu răspunde de eventualele prejudicii, daune, litigii existente care pot apărea în legatură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părți din conținutul site-ului în orice mediu. Toate informațiile prezentate pe site au caracter informativ. Folosiți informațiile prezentate pe site numai pentru informarea personală.Drepturi de autor

Toate drepturile de autor privind conținutul site-ului www.test2fit.ro / www.test2fit.ro , aparțin S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. Utilizatorii pot republica parțial conținutul de pe acest site numai pentru uzul personal. Preluarea informațiilor de pe acest site este posibilă doar în condiţiile preluării unui singur paragraf al conținutului informativ și maximum o poză, iar la sfârșitul materialului sau în dreptul conținutului sau al pozei respective de pe site-ul dumneavoastră, să se ataşeze un link cu trimitere către site-ul www.test2fit.roLimitări ale utilizării site-ului

Accesând acest site vă dați acordul să folosiți acest serviciu numai în scopuri personale legale și vă obligați să:

a) nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afisați, publicați, reproduceți, acordați licențe, creați produse derivate, transferați sau vindeți orice fel de informație sau servicii obținute de pe/prin intermediul acestui site web;

b) asocierea contului de utilizator cu transmiterea sau recepţionarea de materiale care contravin oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, amenințătoare, agresivă, defăimătoare, rasistă etc va duce la închiderea contului de utilizator.

c) nu veți desfășura și nu veți permite desfășurarea activităților de cracking/hacking sau a atacurilor de genul „negarea serviciului” (Denial of Service)

d) să exonerați de răspundere și să nu acționați S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea site-ului și a internetului.

e) să exonerați de răspundere și să nu acționați în justiție S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), cost, acțiune, proces, pretenție, stricăciune, prejudiciu, cheltuială (inclusiv cheltuieli de judecată) sau altă răspundere, suferită în vreun fel ori provocată direct sau indirect de societate ca urmare a încălcării/ignorării de către vizitator a acestor termeni și condiții sau a încălcării prevederilor regulamentului Test2Fit de către membrii. Utilizatorii care pun în pericol site-ului, sistemele sau rețelele serverelor pe care acesta este menținut pot fi actionați în instanță, civil și penal.Conexiuni către alte site-uri

Site-ul poate conține anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terțe părți. Prin accesarea conexiunilor către alte site-uri vă asumați răspunderea de a respecta termenii și condițiile ce guvernează site-urile respective. Prin acceptarea acestor termeni și condiții acceptați implicit faptul că S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu poate controla, în nicio măsură, conținutul terțelor site-uri. S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate față de vizitatori cu privire la informațiile de orice natură conținute pe respectivele site-uri. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este realizată din dorința de a veni în ajutorul vizitatorilor site-ului și nu presupune sprijinirea de catre S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. a materialului disponibil pe acele site-uri și nici vreo asociere cu operatorii lor. Vizitatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.Obligațiile utilizatorilor la înregistrare

Accesul la conținutul online al site-ului www.test2fit.ro este limitat. Pentru opțiunea Login/Înregistrare, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Înscrierea pe site se realizează prin completarea formularului de înscriere a datelor menționate în acesta. Nu vă puteți înregistra până când nu veți citi și bifa butonul „ACCEPT”. Apăsarea acestui buton reprezintă acordul dumneavoastră expres referitor la termenii și condițiile acestui site. Obținerea calității de membru se va face acceptând în mod expres termenii și condițiile, declarația pe proprie răspundere precum și însușirea și acceptarea regulamentului Test2Fit. S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective în momentul publicării lor pe site. Accesând legătura „termeni și condiții” puteți lua la cunoștință de cea mai recentă versiune a acestora. Informarea privitor la modificarea regulamentului Test2Fit va fi facută în mod vizibil pe pagina principală a site-ului.Procesarea plăților online prin card

Procesarea plăților online prin card este efectuată prin serviciile oferite de MobilPay.ro. Acesta este un serviciu web securizat ce permite proprietarilor de site-uri să accepte plăți online prin card. Dacă ați ales plata cu cardul ca modalitate de plată, după trimiterea comenzii se va deschide pagina procesatorului de card. În urma efectuării plății, atât dumneavoastră, cât și S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. veți primi mesaje de confirmare a plății. Din acest moment, tranzacția se va considera în desfășurare, cu plata confirmată. Dacă alegeți să efectuați plata cu cardul pentru a deveni membru sau pentru a achiziționa produse veți fi redirectionat către o pagină securizată a procesatorului de card. Pentru a efectua plata trebuie să introduceți datele cardului. Procesatorul va menține pagina activă un timp limitat. Dacă datele cardului nu sunt introduse în acest timp, plata pentru produsul comandat nu se mai poate efectua prin card bancar. Prin urmare, comanda se va considera realizată, iar tranzacția neplătită. Părțile vor primi automat un e-mail cu datele celeilalte părți, astfel că acestea au posibilitatea de a găsi alte metode de plată.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt acelea care se referă la informaţiile personale de identificare pe care le putem colecta de la utilizatorii acestui site. Datele personale sunt urmatoarele: nume, prenume, data nașterii, greutatea corporală, înălțimea corporală și adresa de e-mail. Această pagină conţine numai informaţii cu caracter general, cu scop de informare prealabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Toți utilizatorii acestui site prin completarea formularului de înscriere își manifestă în mod expres și neechivoc acordul pentru stocarea și prelucrarea datelor personale de către furnizor. Orice operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal ce se va desfăşura prin intermediul acestui site, va fi însoţită de informaţii detaliate şi explicite, care să vă permită să faceţi alegerile corespunzătoare, în conformitate cu drepturile şi interesele dumneavoastră legitime, aplicabile de la caz la caz. S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. va înregistra datele dumneavoastră personale pe care le veţi completa de bunăvoie în momentul în care dumneavoastră veți dori să deveniți membru plătitor sau vizitator al site-ului. Atunci când ne furnizaţi aceste date personale, vă vom indica în mod expres scopul în care intenţionăm să folosim informaţiile conform termenilor legali din cadrul prezentului site şi vă vom cere consimţământul expres şi neechivoc pentru orice asemenea utilizare. Datele personale ale utilizatorilor site-ului se pot folosi în urmatoarele scopuri:

a) calcularea indicilor de performanță și generarea de clasamente sportive;

b) răspunsul la întrebări /cereri -se vor utiliza datele personale furnizate care fac posibilă comunicarea cu dumneavoastră;

c) inițierea unei promoții- se vor utiliza datele personale furnizate care fac posibilă desfășurarea promoției conform regulilor sale declarate. Orice transfer necesar al datelor dumneavoastră personale vă va fi adus la cunoştinţă şi explicat în mod detaliat, iar în situaţiile unde este obligatoriu vă va fi cerut acordul în mod expres pentru astfel de operaţiuni;

d) îndeplinirea unui contract / unei comenzi- pentru a onora o comandă de bunuri sau servicii este nevoie să divulgăm datele dumneavoastră personale unor terțe părți (furnizorul de servicii de plată prin card sau transportatorul bunurilor/premiilor). Un astfel de transfer de date personale va fi făcut numai în vederea respectării intereselor dumneavoastră legitime ori pentru îndeplinirea prevederilor unui contract;

e) marketing direct- la cererea dumneavoastră facută în mod expres vă vom trimite periodic materiale publicitare/promoționale, informații/oferte de servicii sau produse pe care le considerăm de interes. Odată cu cererea dumeavoastră vom considera că v-ați exprimat acordul expres pentru folosirea datelor dumneavoastră personale, acestea fiind utilizate numai în limitele acestui acord. În același timp aveți dreptul de a limita sau interzice folosirea datelor dumneavoastră personale sau de a întrerupe orice legătură a dumneavoastră cu prezentul site în orice moment. Acest lucru îl puteți realiza utilizând opţiunea de ştergere a contului, pe care o puteţi găsi în pagina de informaţii personale.Durata prelucrărilor

Test2Fit își dorește să ofere tuturor vizitatorilor săi o pagină interactivă, plină de informații utile și intenționează să păstreze un contact permanent cu clienții săi, dar și să inițieze legături strânse cu potențialii clienti. Prelucrarea datelor se va face într- un timp cât mai scurt și imediat după încetarea prelucrării, datele dumneavoastră vor fi şterse sau transformate în date anonime, ce urmează a fi folosite numai în scopuri statistice.Politica anti spam

S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu tolerează mesajele nesolicitate (SPAM). Pentru a preîntâmpina abonările false sau automate la newsletter, folosim sistemul CONFIRMED OPTION. În acest fel, abonarea la fiecare newsletter se face doar după confirmarea adresei de email a utilizatorului. Totodată, S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. garantează că, din momentul dezabonării, nu veţi mai primi ediţiile viitoare ale newsletter-ului. Fiecare newsletter trimis de către S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. va conţine instrucţiuni clare de dezabonare instant (one click).S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. se angajează să nu transmită cu bună ştiinţă datele personale ale utilizatorilor săi către terţi care le-ar putea folosi în scopuri comerciale/publicitare.Responsabilitate

S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu garantează că : - erorile umane și/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate - problemele de securitate pot fi eliminate în totalitate - serviciul va funcţiona fără întreruperi, fără erori iar defecţiunile apărute vor fi remediate în timp util – S.C. MUSCLE-ONLINE S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.Mărci înregistrate

MUSCLE-ONLINE SRL deține/sau/și are acordul deținătorilor tuturor mărcilor înregistrate (nume de brand, logo-uri.) care apar în interiorul prezentului site. Este strict interzisă utilizarea oricărei mărci înregistrate postată pe acest site. Prin accesarea și folosirea site-ului, confirmați ca ați citit și acceptat în mod expres termenii și condițiile. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm încetați navigarea pe acest site.

Prin accesarea și înscrierea la prezentul site vă exprimați acordul și vă asumați în integralitate eventualele consecințe care ar putea decurge din utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor accesate sau puse la dispoziție prin prezentul site după înscriere.Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului site, dumneavoastră declarați că ați citit, acceptat, și vă asumați în mod expres fiecare clauză, termen și condiție a prezentului site, precum și a regulamentului Test2Fit, și declarați că solicitați și sunteți de acord cu dobândirea calității de membru. Dreptul de acces la informațiile prezentului site, cum ar fi programele de antrenament sau programele, aplicațiile interactive de raportare a rezultatelor antrenamentelor personale se va putea obţine doar în momentul dobândirii calității de membru plătitor, aceasta implicând plata anticipată a sumei care reprezintă taxa lunară. Momentul confirmării plății este echivalent cu obținerea calității de membru, în termenii și condițiile acestui site, doar pe durata pentru care s-a optat efectuarea plății, aceasta încetând în mod automat la expirarea perioadei achitate dacă membrul nu face dovada achitării următoarei tranșe în termenii și condițiile de la momentul efectuării plății respective.


--